Chăm sóc khách hàng

Chăm sóc khách hàng

Chủ shop hay giám đốc thì cũng thích được quan tâm.
Tạo uy tín và thiện cảm cho doanh nghiệp từ những điều quan tâm nhỏ nhất tới khách hàng.
Chatbot Puziness.com đã, đang và sẽ làm tốt hơn như vậy.
100% tự động nhé.
Tính năng mới tự động gửi tin khuyến mại hay quan tâm đã update ngon lành.

Cách chăm sóc khách hàng
Cách chăm sóc khách hàng