Bán hàng online

Xem thêm

Kinh doanh offline: Nên hay không nên?

Với việc ngày càng nhiều cửa hàng online xuất hiện, nhiều người cho rằng không cần thiết phải mờ một cửa hàng offline. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa …